Pasākumu saraksts
 

Vienas dienas skatuves festivāls

2014.gada 11.decembris, Ģertrūdes ielas teātris, Ģertrūdes iela 101a


Tuvojoties projekta noslēgumam, gribējām sarīkot svētkus - pasākumu, kas vienlaicīgi varētu gan ierakstīties projekta koncepcijā, gan sniegt nepiespiestu baudu tā apmeklētājiem un dalībniekiem. Šķita, vislabāk šādam mērķim atbilst enerģiska koncerta formāts - laba iespēja uzaicināt draugus un kolēģus no kaimiņvalstīm, kā arī aktualizēt vietējos projektus. Ja līdz šim visos Rīgas dzejas kartes posmos dzeja tika izmantota kā līdzeklis, lai aprakstītu Rīgu, tad šoreiz vēlējāmies noorganizēt pasākumu, kas pats kļūtu par notikumu Rīgas kartē. Tas ir, šādā veidā dzeja nevis veras pagātnē, bet gan mērķtiecīgi tiek ienesta pilsētas atmiņā nākotnei.
Domājot par dalībnieku sastāvu, konstatējām, ka pazīstam diezgan daudz ārzemju un pašmāju literāros projektus, kuri strādā pie sava skatuves tēla un spēj sniegt jaudīgu priekšnesumu mūzikas pavadījumā. Uzaicināt visus nav iespējams, tāpēc aprobežojāmies ar tuvākajām kaimiņvalstīm: Lietuvu, Igauniju, Krieviju, Somiju… Neskatoties uz to, ka stingri ierobežojām dalībnieku skaiut, vakara programma sanāca diezgan gara - vairāk par sešām stundām kopējā uzstāšanās laika, tāpēc koncerts tika pārdēvēts par vienas dienas skatuves festivālu.
Ievērojot zināmas vienojošā formāta pazīmes, tiem dalībniekiem, kuriem nebija paredzēts savs videopavadījums, mēs pieaicinājām to sagatavot rīdzinieku Viktoru Keino (VJ Wickis).