Darbu saraksts
 

“Tumsa bija cilindrs”, dzejas instalācija

Autors: Artis Ostups

Dzejnieks Artis Ostups iecerēja objektu sēriju, no kuras pagaidām īstenoja divus darbus, kurus varētu nosacīti nosaukt par “Tālskati” un “Aku”. Abos gadījumos tiek determinēta dzejas teksta lasīšana. Pirmajā gadījumā teksts ir saskatāms noteiktā pozīcijā uzstādītā tālskatī, jo pati gaismas kastīte ar dzejoli atrodas neapbruņotai redzei nesasniedzamā attālumā - pie griestiem. Otrais objekts pieprasa no lasītaja atvērt vāku un ieskatīties “akas” dibenā, kurā izgaismojas dzejoļa teksts. Abos dzejoļos ir meklējamas un arī atrodamas konotācijas ar autora piedāvāto “lasīšanas pozu”.

 

IMG_7682.jpg IMG_7684.jpg IMG_7640.jpg IMG_7671.jpg
Iepriekšējais darbs Nākamais darbs